Lunapic.com

er et sted på nettet, hvor man kan uploade et foto og derefter behandle det på mangfoldige måder, bl.a. tilføje et filter. Desværre returneres et foto i en mindre størrelse.Dette billede måler 1784 x 1040 pixels. Der er kun sat en ramme på, Lunapic - Borders - Picture Frame.

Lunapic - filters - Emboss (Dette måler 1700 x 956 pixels)

Lunapic - Art - Kandinsky

Lunapic - Filters - Retro Vintage

Lunapic - Filters - Night Vision

Lunapic - Art - Famous Art Works, rul ned på siden og vælg  Frida


Til forsiden