Lav en lige streg

 

Overskriften "Baby Trunte  No. 29" skal fjernes. Stregen omkring det store billede skal bevares. Billedet er i den originale størrelse, så det er et (umuligt) pillearbejde at klone teksten bort og samtidig bevare en lige streg.

 

Prøv denne måde: Kopier billede og sæt det ind i Elements.

 

 
   
   
   
Lav en markering af overskriften - Rectangular Marquee Tool

Bemærk: Den øverste streg om Model E skal ikke med i markeringen.

   
   
Sæt baggrundsfarven til hvid og tast Delete.
   
   
Zoomer man godt ind på stregen, kan man se, den er 2 pixels bred.
   
   
For at kunne justere den kommende linje på plads er det nødvendigt at lave Grid (nettet) helt finmasket.

Edit - Preferences - Guides & Grid. Sæt Gridline every til 1 Pixels.

   
   
Vælg Custom Shape Tool

Klik på den lige streg og indstil som vist her.

   
   
View - Grid

Træk en streg. Flyt stregen på plads.

 

   
   
Træk så en lodret streg.

De to streger krydser hinanden. Det overskydende fjernes med viskelæderet-

   
   
Layer - Flatten Image

Fjern nettet, View - Grid

Model-tekster med mere kan klones væk,

   
   
og så er den ged barberet.