Collage

Elements tilbyder nogle muligheder i Guided. Vil man selv bestemme, kan det også lade sig gøre. Min metode giver ikke et fremragende resultat, men til hobby-brug er det OK.

 

 

 

Denne collage består af 9 udklip fra foto fra Gran Canaria, USB - Collage - Klip-01 til Klip-09.

 

Lav et nyt ark i Elements, File - New - Blank File - Width: 4714, Height: 6000. (4714 stod der i forvejen. Det kunne lige så godt have været f.eks. 4500) Mal arket sort med malebøtten. Andre farver eller en tekstur kan også bruges, men sort virker hver gang..

 

Åbn de 9 klip i Elements. Klik på Bin. Her kan du se, at der ligger den sorte side samt de 9 klip.

 

Dobbeltklik på den sorte side og træk de enkelte klip op på den. Billederne kan formindskes og placeres, som man vil.

 

Hvert klip lægger sig som et lag. Ved at flytte lag op eller ned, kan man bestemme, hvad der skal ligge oven over eller neden under.

 

USB - Collage - collage-01.PSD viser lagene i denne collage. Prøv et flytte rundt på klip og lag.

 

USB - Collage - collage-02.PSD viser mit endelige resultat.

 

Klip fra de forskellige billeder er markeret med Selection Brush Tool. Værktøjet maler markeringen på, så man kan få den form, man ønsker.

 

Andre markeringsværktøjer kan også bruges. Det er en smagssag

   

Når markeringen er, som man vil, kopierer man og sætter sit klip ind i et nyt ark, File - Nev - Image from Clipboard.

    

Baggrunden er gennemsigtig (symbolet for gennemsigtighed er er skaktern).

    

Vælges der Flatten Imange bliver baggrunden hvid. Det er ikke ønskeligt, så når der er beskåret (Crop Tool), skal udklippet gemmes som en GIF-fil for at bevare gennemsigtigheden.

 

 

Prøv selv med egne foto (eller med foto på vores USB-stick)

  • Vælg et tema. Det kan være familie, begivenheder, et sted, en ferie, antikviteter, et barnebarn, mit job o.s.v.

  • Lav mindst 6  klip og gem disse i GIF-formatet. PNG-format kan også anvendes (rummer flere nuancer).

  • Lav en tom side i en stor størrelse - mindst 4000 x 6000 pixels. Vælg baggrund (farve).

  • Indsæt og arranger klip (Klip kan flyttes, roteres og laves mindre. Trækkes det større, går det ud over kvaliteten)

  • Beskær det endelige resultat.

  • Flatten Image og gem som JPG.